Dzielnica nr VII
Skład Rady Dzielnicy

Marcin Nazarewicz - przewodniczący
Anna Mędrek - członek zarządu
Wiesław Ciurko - członek zarządu
Grzegorz Pięknik - członek zarządu
Zenon Skrzypek - członek zarządu
Wioletta Pluta
Magdalena Pszon
Natalia Skorupka
Henryk Cisek
Mateusz Prokuski
Anna Rawska
Ewa Skrzypek
Mariusz Walter
Piotr Kuchta
Elżbieta Arian-Bartoszek